Hidranti

zidni hidrantSpecijalizovani smo za merenje i kontrolu protoka i pritiska vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem stručnog nalaza. Ispitivanje vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak kao i izgradniu i savetovanjem u izgradnji hidrantske mreže. Merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži vrši se na 6.meseci . Prodajemo kompletnu hidrantsku opremu i dodatnu opremu za hidrante i to:

 • -hidrantska creva (A,B,C i D tipa)
 • -mlaznice sa ručkom, spojkom i ventilom B C i D tipa
 • -zidni hidrantski orman(komplet i prazan)
 • -samostojeći hidrantski orman za nadzemne hidrante (komplet i prazne)
 • -samostojeći hidrantski orman za podzemne hidrante (komplet i prazne)
 • -ventile,
 • -točkiće za hidrant B/2C i ventil C,
 • -gumice potisno usisne i gumica za hidrantski nastavak,
 • -hidrantski nastavak (B/2C, B/C, C/2C, C/C, B/B)
 • -stabilne spojke (A,B,C i D tipa),
 • -potisne spojke
 • -slepe spojke
 • -usisne spojke
 • -potisne spojke
 • -reducir spojke
 • -sve vrste hidrantskih ključeva (ključ ABC, T ključ, C ključ , kjluč za nadzemni hidrant)
.