Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara

Na osovu zakona zaštite od požara potrebno je izvršti osnovnu obuku i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i eksplozija na radom mestu,postupkom u slućaju požara, upotrebom sredstava i opreme za početno gašenje požara kao i odgovornošću zbog nepridržavanja propisaih i naloženih mera zaštie od požara u skladu sa programom obuke.

Obuka radnika se izvodi na sledeci nacin:
-izrada programa osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara
-prihvatanje programa osnovne obuke od strane ministarstva za vanredne stuacije
-predavanja iz oblasti zaštite od požara ,
-rešavanje testa obučenosti radnika ,
-praktična primena (upotreba aparata za gašenje požara)
-izdavanje nalaza o obučenosti radnika.

Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara vrsi se jedanput u 3.godine  i pri zasnivanju radnog odnosa,a provera znanja jedanput u godinud dana. Obuku vršimo po grupama ili pojedinacno(po radniku).