Električne instalacije-merenja

" Neispravne elektro instalacije jedan su od najčešćih uzroka požara njihova ispravnost se mora periodično kontrolisati od strane ovlašćenih lica.
Na osnovu zakonskih propisa električne instalacije se moraju proveravati:
-Nakon izvođenja radova
-Nakon promena na elekričnoj instalaciji
-Periodično

Najčešće vršimo sledeća merenja:
-Merenje i ispitivanje otpora izolacija
-Pregled, merenja i ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika
-Pregled, merenja i ispitivanje otpora uzemljenja
-Merenje i ispitivanje impedanse petlje kvara i izračunavanje struje kratkog spoja
-Merenja i testiranja Fidovih sklopki (Zaštitnih uređaja diferencijalne struje -ZUDS)
-Merenje napona dodira
-Merenje struje isključenja
-Merenje vremena isključenja

U svom radu Sigurnost DOO  svakodnevno koristi intrumente "METREL Eurotest 61557“ , "METREL MI 2124 Earth","  KYORITSU KEW 4200" i   "Mastech Earth Clamp MS2301"


Za sva izvršena merenja dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost električnih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.

Za sva izvršena merenja dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost električnih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.

 

Sika sa terena