Spisak obaveza iz Protivpožarne zaštite

Spisak obaveza iz oblasti zaštite od požara:

1. Provera ispravnosti mobilne opreme za gašenje požara (servisiranje svih vrsta ručnih i prevonih vatrogasnih aparata za početno gašenej požara)
2. Merene pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži(unutašnjoj i spoljašnjoj) sa kontrolom opreme.
3. Ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bari.
4. Postavljanje odgovarajuće hidrantske oprme i opremanje svih hidrantskih ormana neophodnom opremom.
5. Ispitivanje čeličnih boca vatrogasnih aparata sa komprmovanim gasovima na hladan vodeni pritisak-HVP(CO2,halon,Inergen,...)
6. Ispitivanje posuda "S" aparata za gašenje početnih požara prahom na hladni vodeni pritisak HVP.
7. Redovna kontrola i kontrola ispravnosti i održavanje stabilnog sistemaza automatsku detekciju i dojavu požara.
8. Detaljan pregled ispravnosti, servisranje i merenje otpora izolacije i uzemljenja stabilnog sistema zaautomatsku detekcijui dojavu požara.
9. Merenje otpornosti sistema uzemljenja za odvođenje statičkog elektriciteta svih provodljivih delova.
10. Otklanjanje svih kvarova i nedostataka nainstalacj sabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara.
11. Izrada  i postavljanje Plana uzbunjivanja (alarmiranja) sa svim razrađenim detaljima uzbunjivanja za vreme i van radnog vremena poredprotivpožarnne centrale.
12. Čišćenje i funkcionalno ispitivaje svih jonizacionih javljača požara.
13. Provera ispravnosi i servisiranje stabilnog sistema za gašenje (šplinkler, instalacja sa raspšenom vodom i teškom penom,CO2 instalacja ,instalacija sa halonom, inergenom, halotronom FM-200, i instalacija sa prahom)
14. Servisiranje provera ispravnosti i vođenje evidencije protivpanične rasvete i AKU baterija.
15. Ispitivanje funkcionalne ispravnosti ventilacionih klapniotpornih na požar uz vođenje evidencije.
16. Osnovna obuka radnka iz oblasto Zaštite od požara.
17. Provera znanja zaposlenih radnikaiz oblasti ZOP-a.
18. Izrada programa osnovne obuke zaposlenih radnika iz ZOP-a.
19. Merenje otpora uzemljenja elktro instalacja.
20. Postavljanje jedopolnih šema elktrovezau elktro-razvodnim ormaima.
21. Kontrola i mernje otpora uzemljenja gromobranske instalacje za zaštitu odatmosfersog pražnjenja.
22. Redovno održavanje  i evidencija održavanja uređaja i instalacija u eksplozivno ugreženim sredinama.
23. Izrada pravilnika za korišćenje i održavanje uređaja i instalacija u eksplozivno ugroženim sredinama.
24. Izrada elaborata o zonaa opasnosti za tehnološke procede gde se koriste zapaljive tečnosti igasovi.
25. Obeležavanje puteva evakuacije znacima za usmernje ljudi u objektu.
26. Izradaglavnog projekta zaštite od požara.
27. Izrada plana zaštite od požara
28. Donošenje plana evakuacije i uputsva za postupajeu slučaju požara.
30. Izraa pravila zaštite od požara.
31. Formirai evidencione kartone električni uređaja,opreme i instalacija u protiveksplozivnoj zaštiti sa prikazanim radovima na popravkama i održavanju, kao i podacima o preventivnom pregledu.
32. Pregled i ispitivaje uređaja u protiveksplozivnoj zaštiti
33. Pregledi merenja na elektroinstalacijama niskog napona.
34. Redovna kontrola i kontrola ispravnosti i održavanje stabilnog sistemaza automatsku detekciju zapaljivh gasova i para