Stabilne instalacije za gašenje požara


Provera ispranosti i servisranje stabilnih sistema za gašenje požara (šplinkler instalacija sa raspršenom vodom i teškom penom, CO2 instalacje za gašenje požara, instalacije sa halonom inergenom,halotronom,FM200 i insalacije sa prahom)

Za sve izvršene provere  dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost sistema za gašenje požara  ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.


Deo naše galerije slika sistema za gašenje požara.


 

 Gašenje penoom na BDP bacaču pene  

Gašenje teškom penom

 Drenčer stanica                               Stabilni sistem sa CO2( ugljen dioksidom)


Gašenje sa CO2                               Šplinkler sistem-Mokri