Protivpožarne centrale

 Na osnovu zakona zaštite od požara i pravilnika za stabilne instalacije za dojavu požara vršimo i periodični pregled i servisiranje protivpožarnih centrala.Proveru jonizacionih , optičkih i termodiferencijalnih javljača požara,svetlosne i zvučne signalizacije, rezervnog napajanja, ručnih javljaca, kalibraciju i čiscenje  javljača požara,ugradnju i montažu centrala za dojavu požara pozanatih svetskih proizvodjača.Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u stanju smo da servisiramo i održavamo u ispravnom stanju sledeće sisteme:Pardox Hellas, Notifiere,Premier,Unipos,Quadel,C-TEC,Fittish,Kidde, Esser,Olimpia Electronics... kao i stare konvencionalne sisteme.

Za sva izvršene preglede i kontrole  dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost sistema za dojavu požara  ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.
 


Projekti stabilnih sistema za dojavu požara

Sigurnost DOO Niš je stručno i kadrovski osposobljen za izradu glavnog projekta elektro instalacija stabilnog sistema za dojavu požara.