Planovi evakuacije

Na osnovu  ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)

Obaveza je da imate :

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

                     Član 27a

Subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Subjekti u trećoj kategoriji ugroženosti od požara Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara donose u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoje Vam na raspolaganju za sva pitanja i izradu potrebne dokumentacije.