Oprema za vanredne situacije

Na osnovi uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.(Službeni glasnik RS , br. 3/2011 i 37/2015) nudimo Vam zidni oramrić prve pomoć :

- ZPT5 za manje od 20 zaposlenih sa sledećim sadržajem: 

 1. 4 kom. sterilna gaza 1/4m – pojedinačno pakovanje 80x25cm
 2. 2 kom. sterilna gaza 1/2m – pojedinačno pakovanje 80x50cm
 3. 1 kom. sterilna gaza 1m – pojedinačno pakovanje 80x100cm
 4. 1 kom individualni prvi zavoj 10cm x 5 m sa jednim jastučetom 12cmx10cm
 5. 2 kom. kaliko zavoj 8cmx5m
 6. 1 kom kaliko zavoj 2.5cmx5m
 7. 2 kom adhezivni zavojni materijal 10cmx8cm
 8. 2 kom lepljivi flaster
 9. 5 kom. trougla marama veličine 100x100x140cm gustine 20×19
 10. 1 kom sanitetska vata 100gr
 11. 5 kom. igla sigurnica
 12. 1 kom. makaze sa zaobljenim vrhom
 13. 2 kom maska za davanje veštačkog disanja
 14. 1 kom termo-izolaciona alufolija
 15. 2 kom vazelinska gaza 10x10cm
 16. 5 pari rukavica za jednokratnu upotrebu
 17. 1 kom dezinfekciona sredstva 70% alkohola 2dcl
 18. 1 kom. specifikacija sadržaja
 19. 1 kom. uputsvo za pružanje prve pomoći

ZPT4 preko 20 zaposlenih sa sledećim sadržajem:  

 1. 3 kom. sterilna gaza 1/4m – pojedinačno pakovanje 80x25cm
 2. 2 kom. sterilna gaza 1/2m – pojedinačno pakovanje 80x50cm
 3. 2 kom. sterilna gaza 1m – pojedinačno pakovanje 80x100cm
 4. 2 kom individualni prvi zavoj 10cm x 5 m sa jednim jastučetom 12cmx10cm
 5. 5 kom. kaliko zavoj 10cmx5m
 6. 5 kom. kaliko zavoj 6cmx5m
 7. 5 kom kaliko zavoj 5cmx5m
 8. 5 kom kaliko zavoj 2.5cmx5m
 9. 3 kom lepljivi flaster 2,5cmx5m
 10. 5 kom adhezivni zavojni materijal 10cmx4cm
 11. 5 kom. trougla marama veličine 100x100x140cm
 12. 1 kom sanitetska vata 100gr
 13. 10 kom. igla sigurnica
 14. 1 kom. makaze sa zaobljenim vrhom
 15. 5 kom maska za davanje veštačkog disanja
 16. 3 kom termo izolaciona alufolija
 17. 2 kom vazelinska gaza 10x10cm
 18. 10 pari rukavica za jednokratnu upotrebu
 19. 1 kom. specifikacija sadržaja
 20. 1 kom. uputsvo za pružanje prve pomoći