Pregled i merenja na gromobranskoj instalaciji

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standadu SRPS ISO/IEC 17020 za kontrolu gromobranske instalacije i sistema gromobranske zaštite. Obim akreditacije.

Pregled, kontrola i merenja na gromobranskoj instalacije(za nove instalacije, periodičnu kontrolu kao i vanrednu kontrolu (nakon rekonstrukcije i popravki)  vrši se na osnovu: 

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15);

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (”Službeni list SRJ” br. 11/96);

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (”Službeni list SFRJ” br. 53/88 i 54/88 i ”Službeni list SRJ” br. 28/95);

- Srpski standardi grupe N.B4 (SRPS EN 62305) , kao i srpski standardi grupe N.B2 (SRPSHD 60364-6) koji se odnose na metodu merenja.

 Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu i propisanim standardima i u skladu sa tim, kreiramo stručni izveštaj, odnosno zapisnik.

 Periodična kontrola i merenja se vrši u zavisnosti od nivoa zaštite i  to:

I nivo zaštite na 2 godine

II nivo zaštite na 4 godine i

III i IV nivo zaštite na 6 godina.

Sigurnost doo vrši izradu i projekta gomobranske instalacije,