Staticki elekticitet-merenja

Pregled i merenja na instalaciji za izjednačenje potencijala (galvanska veze) i zaštitu od statičkog elektriciteta vrši se na osnovu:

 - PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD STATIČKOG ELEKTRICITETA ("Sl. list SFRJ", br. 62/73) i

 - PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 - ispr. i "Sl. list SRJ", br. 28/95)

 Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu i propisanim standardima i u skladu sa tim, kreiramo stručni izveštaj, odnosno zapisnik.