Pružanje usluge referenta ZOP-a

Ministar unutrašnjih poslova doneo je Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, kao i Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara. Pravilnici su objavljeni u “Službenom glasniku RS”, br. 6/2021 od 29.1.2021. godine, a stupili na snagu 6.2.2021.

nudimo Vam usluge :

-Referent zaštite od požara za II i III kategoriju ugroženosti od požara

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja.