Projektovanje

Posedujemo rešenja MUP R.Srbije (Licencu) za projektovanje sledećih mera i zaštita od požara:

  1. -Izrada projekta stabilnog sistema za dojavu požara (Licenca B2);
  2. -Izrada projekta  stabilnog sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para (Licenca B3);
  3. -Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara (Licenca B1);
  4. -Izrada projekta sistema za odvođenje dima i toplote (Licenca B6);
  5. -Izrada projekta  elektro instalacija u zonama opasnosti (Licenca B5);
  6. -Izrada  gavnog projekta zaštite od požara (Licenca A);
  7. -Izrada  analiza  o zonama opasnosti (Licenca B4);
  8. -Izrada elaborat zaštite od požara(Licenca A);
  9. -izrada projekta instalacija hidrantske mreže za gašenje požara

-tehnička kontrola gore navedene projektne dokumentacije (Licenca B1-B6 i Licenca A);

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara i projektovanju mera zaštite od požara stoje Vam na raspolaganju za sva pitanja i izradu potrebne dokumentacije.