Servisiranje opreme i sistema

Servisiranje opreme i sistema zaštite od požara

Servis,zamena rezervnih delova i punjenje protivpožarnih aparata  tipa S, CO 2,

 • Todorović
 • Pastor
 • Vatrosprem
 • Pašalić vatrometal
 • Vaz
 • ...

Servis, zamena i osposobljavanje adresabilnih i konvencionalnih sistema za dojavu požara sa originalnim delovim:

 • TELETEK
 • QUADEL
 • KENTEC
 • UNIPOS
 • SHRACK
 • SIEMENS
 • OLIMPIA ELECTRONIC
 • GLOBAL FIRE
 • DETECTOMAT
 • DETNOV
 • ESSER
 • KIDDE
 • SECURITON
 • ZITON
 • NSC
 • MENVIER
 • KILSEN
 • PROTEC
 • INIM
 • BENTEL
 • C-TEC
 • BOSH
 • COOPER
 • ARITECH
 • LABOR STRAUSS
 • COFEM
 • .....

Servis, zamena i osposobljavanje sistema za detekciju eksplozivnih gasova.

Instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacije u zonama opasnosti od eksplozije, instalacije za odvođenje dima i toplote, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilni uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača.

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi servisa, održavanja i osposobljavanja sistema i opreme za protivpožarnu zaštitu.