Protivpožarni aparati

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standardu SRPS ISO/IEC 17020 za obavljanje poslova kontrolisanja mobilnih uređaja (protivpožarnih aparata) za gašenje gašenje požara. Obim akreditacije.

Periodčno kontrolisanje   i kontrolno ispitivanje  protivpožarnih aparata ( S, CO2, HL i NAF) vrši se na osnovu:

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15 idr..);

- PRAVILNIKA o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavlјanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i  instalacija posebnih Sistema "Službeni glasnik RS", br. 52 od 17. juna 2015, 59 od 28. juna 2016;

- standarda BS 5306-3:2017

Periodično kontrolisanje protivpožarnih aparta vrši se na svakih 6. meseci.

Kontrolno ispitivanje  (HVP) protivpožarnih aparta vrši se na osnovu starosti protivpožarnih aparata i to:

 - na svake dve godine za protivpožarne aparate koji su stariji od 15,godina i

 - na svkih pet godina za protivpožarne aparate koji su starosti do 15. godina.

 - protivpožarni aparati starosti preko 30. godina se stavljaju fan funkcije.

Nakon kontrole i pregleda  utvrđujemo da li su mobilni uređaji za gašenje požara (protivpožarni aparati) ispravni prema propisanim standardima i pravilnicima i u skladu sa tim, kreiramo ispravu o kontrolisanju mobilnih uređaja za gašenje požara.

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja.