Detekcija eksplozivnih i zapaljivih gasova

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standardu SRPS ISO/IEC 17020 za obavljanje poslova kontrolisanja instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova. Obim akreditacije.

Periodčna i prva kontrola nainstalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova vrši se na osnovu:

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15 idr..);

- PRAVILNIKA o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavlјanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i  instalacija posebnih Sistema "Službeni glasnik RS", br. 52 od 17. juna 2015, 59 od 28. juna 2016;

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE INSTALACIJE ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH GASOVA I PARA ("Sl. list SRJ", br. 24/93);

 - standarda SRPS EN 60079-29-2:2017;

 Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu, propisanim standardima i pravilnicima i u skladu sa tim, kreiramo ispravu o kontrolisanju instalacije i uređaja za gašenje požara.

 Periodična kontrola instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova vrši se na svakih 6. meseci.

 Prva kontrola instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova vrši odmah nakon izvođenja.

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoje Vam na raspolaganju za sva pitanja.